Faculty of Environmental Management
FEM Relations Party

FEM Relations Party

งานสานสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม ม.อ. ประจำปี 2560 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ ห้องจุฑารัตน์ (Jutarat) ชั้น 3 โรงแรมสยามออเรียนทัลหาดใหญ่ ตั้งแต่เวลา 17.30 – 21.00 น. บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นด้วยมิตรไมตรีของคณาจารย์ อาจารย์ผู้อาวุโส ศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบัน มีการแสดงที่น่าประทับใจจากบุคลากร สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการและ คณาจารย์ Photo Gallery

Congratulations

Congratulations

บัณฑิต คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมเลี้ยงบัณฑิต วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง E ๑๐๗ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีด้วยกับการสำเร็จการศึกษา และขอให้โชคดีต่อไปในอนาคต ตอนนี้คุณก็ได้จบการศึกษาแล้วนะ จงเดินตามเสียหัวใจและสานฝันให้เป็นจริง ด้วยความสามารถทั้งหมดที่คุณมี ยินดีด้วย Click to talk with us @ fanpage