Faculty of Environmental Management

Important Days

FEM Relations Party

FEM Relations Party

งานสานสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม ม.อ. ประจำปี 2560 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ ห้องจุฑารัตน์ (Jutarat) ชั้น 3 โรงแรมสยามออเรียนทัลหาดใหญ่ ตั้งแต่เวลา 17.30 – 21.00 น. บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นด้วยมิตรไมตรีของคณาจารย์ อาจารย์ผู้อาวุโส ศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบัน มีการแสดงที่น่าประทับใจจากบุคลากร สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการและ คณาจารย์ Photo Gallery

Congratulations

Congratulations

บัณฑิต คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมเลี้ยงบัณฑิต วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง E ๑๐๗ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีด้วยกับการสำเร็จการศึกษา และขอให้โชคดีต่อไปในอนาคต ตอนนี้คุณก็ได้จบการศึกษาแล้วนะ จงเดินตามเสียหัวใจและสานฝันให้เป็นจริง ด้วยความสามารถทั้งหมดที่คุณมี ยินดีด้วย Click to talk with us @ fanpage  

Teacher’s Day Observation 17

Teacher’s Day Observation 17

Teacher’s Day Observation by Environmental Management Students 2017 ประเพณีการไหว้ครูคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 ความสำคัญ (Rationale) ประเพณีการไหว้ครูถือเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของชาวไทย ที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูนคุณครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ มีคุณค่าต่อประเทศชาติ เพราะในอดีตกาล หนังสือหรือสื่อการเรียนการสอน ยังไม่มีแพร่หลาย ดังนั้นความรู้จากแหล่งเดียวที่ศิษย์จะได้รับคือความรู้จากบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญซึ่งเราเรียกว่า “ครู” ครูก็จะเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์ ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศิษย์ทั้งทางด้านวิชาการ  คุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อนำไปสู่ความเจริญของประเทศ ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไปจวบจนปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น หนังสือหรือสื่อการเรียนการสอนมีแพร่หลายแล้วก็ตาม คนไทยยังคงให้ความสำคัญกับครูอยู่จนถึงปัจจุบันด้วยเพราะเหตุผลที่ว่า ความรู้ที่ถ่ายทอดจากบุคคล เป็นความรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะ เป็นเทคนิคพิเศษที่เกิดจากการสั่งสมความรู้ ประสบการณ์และการปฏิบัติจนเชี่ยวชาญ ที่ไม่สามารถถ่ายทอดด้วยตัวหนังสือหรือสื่อใดๆ…

Long Live The Queen

Long Live The Queen

Long Live The Queen : ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม 2559 มหาราชินี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร และ นักศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ == == == == == == == == == == == == == == == ==…

Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals

 “Exhibition on Sustainable Development Goals” 24 May 2016 – 6 June 2016 Source :: Global Goals – Thailand Click :: https://goo.gl/JBJWBp Opening the ceremony on 24 May 2016 @ 1st Floor, Faculty of Environmental Management. Photo Gallery of opening the ceremony on 24 May 2016 Click…