Faculty of Environmental Management
FEM Relations Party

FEM Relations Party

งานสานสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม ม.อ. ประจำปี 2560 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ ห้องจุฑารัตน์ (Jutarat) ชั้น 3 โรงแรมสยามออเรียนทัลหาดใหญ่ ตั้งแต่เวลา 17.30 – 21.00 น. บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นด้วยมิตรไมตรีของคณาจารย์ อาจารย์ผู้อาวุโส ศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบัน มีการแสดงที่น่าประทับใจจากบุคลากร สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการและ คณาจารย์ Photo Gallery

Congratulations

Congratulations

บัณฑิต คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมเลี้ยงบัณฑิต วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง E ๑๐๗ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีด้วยกับการสำเร็จการศึกษา และขอให้โชคดีต่อไปในอนาคต ตอนนี้คุณก็ได้จบการศึกษาแล้วนะ จงเดินตามเสียหัวใจและสานฝันให้เป็นจริง ด้วยความสามารถทั้งหมดที่คุณมี ยินดีด้วย Click to talk with us @ fanpage  

Teacher’s Day Observation 17

Teacher’s Day Observation 17

Teacher’s Day Observation by Environmental Management Students 2017 ประเพณีการไหว้ครูคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 ความสำคัญ (Rationale) ประเพณีการไหว้ครูถือเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของชาวไทย ที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูนคุณครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ มีคุณค่าต่อประเทศชาติ เพราะในอดีตกาล หนังสือหรือสื่อการเรียนการสอน ยังไม่มีแพร่หลาย ดังนั้นความรู้จากแหล่งเดียวที่ศิษย์จะได้รับคือความรู้จากบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญซึ่งเราเรียกว่า “ครู” ครูก็จะเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์ ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศิษย์ทั้งทางด้านวิชาการ  คุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อนำไปสู่ความเจริญของประเทศ ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไปจวบจนปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น หนังสือหรือสื่อการเรียนการสอนมีแพร่หลายแล้วก็ตาม คนไทยยังคงให้ความสำคัญกับครูอยู่จนถึงปัจจุบันด้วยเพราะเหตุผลที่ว่า ความรู้ที่ถ่ายทอดจากบุคคล เป็นความรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะ เป็นเทคนิคพิเศษที่เกิดจากการสั่งสมความรู้ ประสบการณ์และการปฏิบัติจนเชี่ยวชาญ ที่ไม่สามารถถ่ายทอดด้วยตัวหนังสือหรือสื่อใดๆ…

International Conference on Sustainable Energy Management for Climate Change Adaptation and Mitigation

International Conference on Sustainable Energy Management for Climate Change Adaptation and Mitigation

International Conference on Sustainable Energy Management for Climate Change Adaptation and Mitigation The Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University in cooperation with Research and Development Centre, Nepal jointly organized International Conference on Sustainable Energy Management for Climate Change…

20170719Auction announcement

20170719Auction announcement

Auction announcement : คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานตามปกติ จำนวน 23  รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาดได้ที่ งานพัสดุ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร 0 7428 6804  E-mail : vasana.t@psu.ac.th ในวันและเวลาราชการ  Download : Auction announcement