Faculty of Environmental Management

FEM Relations Party

งานสานสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม ม.อ. ประจำปี 2560 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ ห้องจุฑารัตน์ (Jutarat) ชั้น 3 โรงแรมสยามออเรียนทัลหาดใหญ่ ตั้งแต่เวลา 17.30 – 21.00 น.
งานสานสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อม ม.อ.

งานสานสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อม ม.อ.

บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นด้วยมิตรไมตรีของคณาจารย์ อาจารย์ผู้อาวุโส ศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบัน มีการแสดงที่น่าประทับใจจากบุคลากร สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการและ คณาจารย์Photo Gallery